Οικονομικά στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 30/7/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/04/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/04/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20/04/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 20/04/2017

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 17/04/2018


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 19/04/2019


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 16/04/2020

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 07/04/2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 της ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 15/04/2022